İşletmelerde Filo Kiralamanın Faydaları

Rentrent Duyuru -İşletmelerde Filo Kiralamanın Faydaları

İşletmelerde Filo Kiralamanın Faydaları

Günümüz işletmelerinin, büyüme ve gelişme aşamasında mali açıdan dengeleri sağlayabilmeleri çok önemlidir. Mali analizler ve elde edilen veriler ışığında hareket eden işletmelerde özellikle araç kullanımı titizlikle ele alınmalıdır. Birçok firmanın kendi bünyesinde bulunan araçlar, gerek kiralama gerekse satın alma yöntemi ile şirket bünyesinde bulundurulmaktadır. Fakat yapılan araştırmalar sonucu kiralama yönteminin işletmeler açısında daha sağlıklı olduğu gözlemlenmektedir.

Araç kiralama, küçük ya da büyük işletmeler için daha ekonomik bir yöntem haline gelmiştir. Artan rekabet, vergilerin yükselmesi ve bakım masrafları gibi sebeplerden dolayı işletmeler araç kiralamayı tercih etmektedirler. Genel olarak araç kiralama sektörü, seyahat, finansal ve ikame araç pazarı şeklinde 3 ana bölümde ele alınmaktadır. İşletmeler için en ideali olan finansal kiralama pazarı, günümüzde oldukça rağbet görmektedir. Filo kiralama olarak da adlandırılan kiralama türünde, işletmenin mali analizleri sonucu gelir gider dengesi göz önünde bulundurularak bir filo oluşturulmaktadır.

Filo kiralamanın avantajları ele alınırken, araçların tedarik edileceği firmanın tüm işlemleri ve gerekli masrafları listeleyebilmesi çok önemlidir. Tecrübeli bir araç kiralama firması ile çalışılması, işletmenin mali açıdan denge sağlayabilmesini sağlayacaktır. Küçük ya da orta ölçekli bir işletmenin filo oluşturmak için başvurması da geleceğe dair yapatığı yatırımla eş değerdir. Araç kiralamada kalite ve vizyon sahibi firmalardan Mert Turizm, özellikle filo kiralama konusunda işletmeleri tecrübesi ile yönlendirerek mali açıdan uygun bir filo elde etmelerini sağlamaktadır. Filo kiralama konusunda işletmenin profilini ortaya çıkaran Mert Turizm, yeni model araçlarla ve uygun fiyatlarla tercih sebebi olmaya devam etmektedir.